Опубліковано Jan 8, 2019

«Історія Христової Церкви в Україні»

249,00 ₴
«Історія Христової Церкви в Україні» (архиєпископ Ігор Ісіченко) Видання п'яте (760 стор., 117*170 мм, палітурка) Книга подає докладний і місткий огляд історії християнської Церкви в Україні від її виникнення до наших днів. Окремо розглянуто епохи навернення Русі та становлення її Помісної Церкви (“княжа доба”), польсько-литовського панування, поділу України та Київської митрополії, сповідництва й мучеництва часів атеїстичного терору, входження Церкви в нову політичну реальність самостійної Української держави. Церковне життя показане з граничною об,єктивністю в усій складності стосунків різних християнських конфесій і деномінацій. Автор прагне виявити універсальні тенденції розвитку Церкви в Україні як частини єдиної соборної Церкви. Разом з тим він намагається визначити риси української релігійної ідентичности як запоруки тяглости національної церковної традиції. Ураховується широке суспільно-культурне тло релігійних подій, але при цьому закцентовано визначальну роль унутрішньоцерковних чинників. До них належать поширення Біблії, літургійне життя, досвід святости, аскетичне вдосконалення, богословські студії, духовна освіта й масова катехизація тощо.