Опубліковано Dec 20, 2018

Лінії. Перехрестя. Акценти. Композитор Леонід Грабовський

499,00 ₴
(Олександр Щетинський (ідея, укладання, загальне редаґування, коментарі і примітки))

формат 170 х 230 мм
780 с., палітурка, суперобкладинка
ISBN 978-966-8917-24-0
Оглав, передмова, покажчики (pdf): http://acta.com.ua/download/Hrabovsky.pdf

Книжка є першим виданням, цілком присвяченим видатному українському композиторові Леоніду Грабовському. Зібрані матеріали відтворюють життєвий і творчий шлях миcтця, містять чимало фактів і відомостей, необхідних для осмислення епохи, в якій Грабовському випало жити та працювати. Книжка містить як суто наукові дослідження його творчости, так і есеїстичні й публіцистичні нариси. Перший розділ становлять діалоги Грабовського і Олександра Щетинського, в яких докладно обговорюється життєвий шлях композитора й окреслено його основні твори. Наступний розділ укшталтовують аналітичні статті про композиторський метод і творчість Грабовського. Статті належать музикознавцям і композиторам, а також самому Грабовському, який вдається до самоаналізу. Наступний розділ містить листи Грабовського до друзів і колеґ, написані в 1960–90‑і роки. До книги вміщено два поетичні твори, пов’язані з Грабовським: його власний переклад поеми Рільке та вірш М. Бажана, присвячений композиторові (вірш уперше друкується в авторській редакції). Завершує книгу вперше складений і вивірений з автором повний список музичних творів Грабовського. Усі матеріали зібрані й детально прокоментовані
Олександром Щетинським.